HRVATSKO DRUŠTVO ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA

 

 

 

 

       POPUNJENA SU SVA MJESTA NA SEMINARU KOORDINATORI ZAVARIVANJA 2018/1

 

 

 

       

BIAM-ZAVARIVANJE

ZAGREBAČKI VELESAJAM

24 – 27.04.2018

27.SAJAM ZAVARIVANJA

 

HRVATSKO DRUŠTVO ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA SE NALAZI U PAVILJONU 11A ,ŠTAND BROJ 18

Preuzimanja:
POZIV_KOORDINATORI_2018_1_ZV.pdf

                                                   

 

 

Croatian Welding Society

 

 

 

19.09.2018

 

POČINJU IAB/EWF TEČAJEVI

 

    
INTERNATIONAL WELDING

ENGINEER , TECHNOLOGIST & SPECIALIST

 

 

 

  MEĐUNARODNI INŽENJER, TEHNIČAR& SPECIJALIST  ZA ZAVARIVANJE

 

Tečajevi se održavaju sukladno IAB/EWF dokumentima Doc. IAB 252r1-11 Navedeni dokument propisuje pravila izobrazbe i uvjete pristupa na školovanje za IWE, IWT i IWS  kvalifikaciju.

 

Uvjet za pristup IWE tečaju je završen tehnički fakultet ili veleučilište (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, elektrotehnika, građevinarstvo, kemijska tehnologija, rudarstvo ili zrakoplovstvo) u trajanju od min. 3 godine. Nakon završenog tečaja polaznici stječu znanje dovoljno za kvalifikaciju odgovorne osobe za zavarivanje na najsloženijim zavarivačkim objektima i poslovima.

 

Uvjet za pristup IWT tečaju je završena tehnička škola (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, elektrotehnika, građevinarstvo, kemijska tehnologija ili zrakoplovstvo) u trajanju od 4 godine. Nakon završenog tečaja polaznici stječu znanje dovoljno za kvalifikaciju odgovorne osobe za zavarivanje na složenim zavarivačkim objektima i poslovima.

 

Uvjet za pristup IWS tečaju je završena stručna škola (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, elektrotehnika, građevinarstvo ili zrakoplovstvo) u trajanju od minimalno 2 godine. Nakon završenog tečaja polaznici stječu znanje dovoljno za kvalifikaciju odgovorne osobe za zavarivanje na složenim zavarivačkim objektima i poslovima.

 

Cijene tečaja: IWS tečaj: 3650 Eura         IWT tečaj: 3950 Eura           IWE tečaj: 4560 Eura

(protuvrijednost u kunama, prema tečaju HNB na dan uplate) + PDV

 

U cijenu tečaja su uračunata sva predavanja, materijali, prvi pismeni ispiti, prvi usmeni ispiti i praktični dio tečaja. Trošak terenske nastave snose polaznici. Cijena izdavanja IIW diplome je 1000 kn. EWF diplomu i žig potrebno je naručiti posebno.

Za izdavanje IIW i/ili EWF diplome potrebno je položiti sve propisane ispite i izvršiti podmirenje svih financijskih obaveza prema HDTZ.

Parking nije osiguran.

 

TEČAJ ZAJEDNO POHAĐAJU INŽENJERI,TEHNIČARI I SPECIJALISTI

 

 

* IWT I IWS polaznici slušaju broj sati shodno IWE programu a polažu obim gradiva propisan  za IWT i IWS

 

 

 

HRVATSKO DRUŠTVO ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA

IVANA LUČIĆA 1; 10 000 ZAGREB

Fax:01/6157 108;  Tel:01/ 6168 597; e-mail:hdtz.cws@fsb.hr

www.hdtz-cws.com

 

Preuzimanja:
Poziv_na_tečaj_2018.pdf
Prijavnica_IWE_IWT_IWS_tečaj_2018.pdf
Uvjeti_prijave_i_odjave_tečaja_2018.pdf

Raspored pismenih ispita,usmenih ispita i svečane podjele diploma preuzmite ovdje

Preuzimanja:
Raspored_pismenih_i_usmenih_ispita.pdf

Preuzimanja:
KOORDINATORI_ZAVARIVANJA_2017_2_PRIJAVNICA.pdf

Preuzimanja:
Poziv_prijavnica_Seminar_Koordinatori_zavarivanja.pdf

Preuzimanja:
Poziv_prijavnica_seminar_Plastika_2017.pdf

 

 

 

 

 

 

1.        UVOD

 

Smjernicu (dokument) za međunarodno obrazovanje osoblja za inspekciju zavarivanja razvili su članovi radne skupine A3b IAB IIW. (IAB-International Authorisation Bord

(IIW – International Welding Institute). Od polaznika koji s uspjehom završe tečaj prema navedenoj smjernici (dokumentu) očekuje da uz znanja koja su stekli

IWE/EWE kvalifikacijom posjeduju i tzv. inspekcijska znanja opisana u ovoj smjernici.

 

 

 

2.  DEFINICIJE

 

Obrazovanje i obuka: Postupak upućivanja u relevantnu teoriju i praksu u obliku tečajeva prema odobrenom programu i satima praktičnoga rada uz kvalificirani nadzor.

Sve obrazovne tečajeve koji vode dobivanju kvalifikacije u okviru ove smjernice mora odobriti ovlašteno nacionalno tijelo (ANB).

 

Kvalifikacija: Provjera znanja koju vodi ovlašteno nacionalno tijelo, a koja obuhvaća ispit znanja i vještina u vezi sa specificiranim kriterijima.

                       Za uspjeh na ovom ispitu ANB dodjeljuje odgovarajuću diplomu.

 

Iskustvo: Vremenski period u toku kojeg je kandidat obavljao inspekciju zavarivanja kao svoju glavnu aktivnost uz kvalificirani nadzor uključujući osobnu primjenu

                       inspekcije na materijale, dijelove i strukture ,ali ne uključujući testove koji su izvršeni  tijekom tečajeva obuke.

 

Certifikacija: Postupak kojim se dobiva pismena potvrda sposobnosti pojedinca dokazane ispitom i ocjena iskustva i daljnji nadzor kako bi se potvrdilo

da je sposobnost zadržana.

To nije dio ove smjernice i obično je predmet nezavisne certifikacijske sheme.

 

3. ULOGA INSPEKTORA

 

Uloga inspektora započinje puno prije nego samo zavarivanje, nastavlja se tijekom zavarivanja, obuhvaća radnje nakon što je zavarivanje završeno,

i završava tek kad se pravilno izvijesti o rezultatima.

Kao dio sustava kvalitete, aktivnosti inspekcije se definiraju u planu inspekcije i ispitivanja, koji jasno opisuje što je potrebno.

Inspektor je često odgovoran za izradu dokumenata koji osiguravanju sljedivost komponenata i srodnih proizvodnih radnji.

 

Tipični osnovni zadaci inspektora zavarivanja su sljedeći:

– tumačenje nacrta i specifikacija,

– provjera postupka zavarivanja i zavarivača, odnosno operatera

– provjera primjene kvalificiranih postupaka zavarivanja,

– odabir proizvodnih ispitnih uzoraka,

– interpretacija ispitnih rezultata,

– priprema izvješća i čuvanje zapisa,

– priprema postupaka,

– provjera korektne primjene metoda KBR.

 

Moć da zaustavi rad ili zatraži trenutnu popravnu aktivnost kako bi se riješio problem kvalitete osobito je važna u definiranju odgovornosti inspektora.

 

4. IZVJEŠĆA

 

Kad su priprema, proizvodnja i inspekcija gotovi, inspektor mora sakupiti opažanja, kontrolne liste i rezultate u izvješće koje je strukturirano tako da

zadovoljava potrebe korisnika, zakonodavstva ili propisa i norma. To je izvješće referentni dokument kojim se može doći do proizvodnog parametra

koji doprinosi defektu. Omogućava praćenje odgovornosti do određenog dobavljača ili izvođača.

 

 

 

5. PROGRAM ŠKOLOVANJA

 

1. Opći uvod u inspekciju zavarivanja

2. Mehanička ispitivanja zavarenih spojeva

3. Nepravilnosti uslijed zavarivanja

3.1. Vrste nepravilnosti

3.2. Ocjena nepravilnosti

4. Metode ispitivanja

4.1. Pregled metoda ispitivanja

4.2. Vizualna metoda

4.3. Ispitivanje tekućim penetrantom

4.4. Ispitivanje magnetskim česticama

4.5. Radiografsko ispitivanje

4.6. Ultrazvučno ispitivanje

4.7. Ostale metode kontrole bez razaranja

4.8. Kritični pregled izbora metoda KBRa

4.9. Ostale metode ispitivanja

4.10. Izvješćivanje

5. Osiguranje kvalitete, načela i razine

6. Upravljanje funkcijom inspekcije

7. Praktični rad

 

 

6. PRIZNAVANJE CERTIFIKACIJE KBR

 

Osobe certificirane za operatera za neku od KBR metoda shodno važećim normama ili ekvivalentu priznatom od ANBa mogu biti oslobođeni od nastave

dijelova KBR modula za inspekciju zavarivanja na bazi "metoda po metoda", ali ne i od završnog ispita.

 

 

 

Preuzimanja:
IWIP_poziv_prijavnica.pdf

 

 

SEMINAR KOORDINATORI ZAVARIVANJA 2016/2 JE POPUNJEN

KOORDINATORI ZAVARIVANJA 2016/2

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Preuzimanja:
Poziv_prijavnica_Koordinatori_zavarivanja_2016_2.pdf